02157694123
info@iranbitcoinhome.com
تهران ، خیابان سمیه

درباره ما

درباره ما

 

خانه بیت کوین ایران محلی برای ایجاد ساختاری مطمئن و امن برای کسانی که مایلند در شبکه بیت کوین فعالیت نمایند. سازمانی که با هم افزائی متخصصین و کاربران از توان کلیه فعالین این عرصه استقبال کرده و در صدد پی ریزی ساختاری است که با تکیه بر آموزش هدفمند از هدر رفتن منابع هموطنان به سبب ناآگاهی و ورود بی برنامه به شبکه بیت کوین پیشگیری نماید و از این فناوری و نتایج آن در جهت توسعه منابع داخلی با تکیه بر دانش جهانی بهره برداری شود.

محورهای فعالیت خانه بیت کوین ایران برگزاری سمینارهای آموزشی و تخصصی، دوره های آموزشی عمومی و تخصصی، مشاوره فنی و اقتصادی، مشاوره امکان سنجی و پیاده سازی با استفاده از توان متخصصان داخلی و بین المللی می باشد.

ما با محققان داخلی و جهانی در زمینه تحقیقات جامع در حوزه های مرتبط با بیت کوین و فناوری های وابسته همکاری می کنیم. برنامه تحقیقاتی  که توسط اعضا  حمایت می شود. این برنامه با دیدگاه پیامدهای استراتژیک بیت کوین و رمزارزها در کسب و کارها، دولت و جامعه می باشد. که شامل فرصت های بازار، چالش های اجرایی، را در بر می گیرد. ما متعهد به آگاه سازی و آماده سازی رهبران بخش خصوصی و دولتی هستیم.

اولین نفری باشید که از وقایع مهم خانه بیت کوین ایران باخبر میشوید


آقاخانم